SYMPATIK VZV-3V

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předávací stanice slouží pro decentralizovanou přípravu TV a objektovou regulaci UT.

Technologie předávacích stanic jsou osazovány na nosný rám se stavěcími šrouby, které umožňují vyrovnání technologie do vodorovné polohy i při drobných nerovnostech podlahy. Při konstrukci dbáme na to, aby všechny armatury ve stanici byly umístěny tak, aby byla umožněna snadná obsluha i případné opravy.

V předávacích stanicích jsou standardně používány tvarovky T-kusy a přechody. Tím je dosahováno velmi nízké hlučnosti proudících médií při provozu. To je velmi důležité především tam, kde se stanice umisťují v blízkosti bytových jednotek.

POPIS

Způsob zapojení předávací stanice - je vhodný pro rozvody topné vody, kde dynamický tlak v místě připojení se pohybuje v rozmezí (-20 až +20) kPa. Při záporných hodnotách si oběhová čerpadla ve stanici sama nasají médium a při kladných hodnotách ještě nedochází k výrazné deformaci regulační charakteristiky ventilu.

Pokud dynamický tlak přesahuje hodnoty 20kPa je vhodné zvolit zapojení SYMPATIK VZV 2V. Primární médium se po vstupu do stanice rozdělí na dva okruhy.

Okruh UT – Třícestný regulační ventil na vstupu směšuje přívodní topnou vodu se zpátečkou. Stupeň otevření regulačního ventilu definuje poměr směšování a tím i výstupní teplotu do okruhu UT. Nucený oběh vody v sekundárním okruhu zajišťuje čerpadlo. Dle parametrů otopné soustavy se navrhují čerpadla s třístupňovou regulací otáček, nebo s plynulou elektronickou regulací.

Okruh TV – Vystupující teplotu TV reguluje třícestný regulační ventil. Směšuje přívodní topnou vodu se zpátečkou. Stupeň otevření regulačního ventilu definuje poměr směšování a tím i vstupní teplotu ohřívací vody do deskového výměníku v rozmezí 55 - 65°C v závislosti na výkonovém zatížení.

KE STAŽENÍ

Katalogový list
(371 kB) - Dokument PDF

SYMPATIK VZV-3V
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI