HESCOpro

Vymysleli jsme

Program HESCOpro® je mohutný nástroj pro návrh a optimalizaci předávacích stanic tepla s ohledem na investiční a provozně-ekonomické náklady. Vyvinuli jsme ho a nadále rozvíjíme ve spolupráci se zahraničními partnery a hlavními dodavateli klíčových komponentů. Využívá znalosti všech zainteresovaných stran s cílem poskytnout ještě lepší výsledky.

Pro koho

HESCOpro® se stal etalonem pro návrhy technologií nejen v ČR, ale aktivně ho využívají zahraniční smluvní partneři firmy SYSTHERM pro prosazení technologií předávání tepla na lokálních trzích. Největší uplatnění má ve Švédsku, Dánsku, Slovensku, Francii, Španělsku a Maďarsku.

Hlavní výhody

  • Optimalizace využití průtoků primární a sekundární teplonosné látky
  • Optimalizace výběru dimenzí potrubí a armatur při zachování ideálních tlakových parametrů v rámci celé technologie.
  • Program využívá jako knihovnu rozsáhlou databázi komponent různých světových výrobců, což umožňuje navrhnout optimální technologii pro každého zákazníka.

Hesco Service pack
(279 KB)
Spustitelný soubor

Hesco Light
(82154 KB)
Spustitelný soubor

produktový list HESCOpro
(1109 KB)
Dokument PDF

    EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI