O firmě

Společnost SYSTHERM s.r.o. nabízí komplexní řešení systémů zásobování teplem. Je výrobcem technologií předávání tepla pod obchodním názvem SYMPATIK. Podnikání v oblasti energetiky vyžaduje odpovědný přístup při návrhu systémů předávání tepla. Jednou ze základních podmínek návrhu úspěšného projektu je analýza investiční náročnosti, životnosti a ekonomie provozu navrhovaných zařízení.

Naše projekty komplexních dodávek jsou navrhovány tak, aby si naši obchodní partneři mohli zvolit z nabídky poskytovaných služeb – rozsah vlastní realizace zakázky, a to od zpracování energetického auditu, teplofikační studie až po kompletní realizační projektovou dokumentaci. Na tuto předvýrobní přípravu navazuje komplexní dodávka s podporou nepřetržitého servisu.

Máme zkušenosti i s realizací systémů netradičních zdrojů tepla, především se solárními systémy a zdroji tepla na biomasu.

Klademe velký důraz na technickou úroveň našich projektů a výrobků. Produktové řešení zahrnuje výrobu technologií SYMPATIK vždy v zákaznickém řešení pro různá média a výkony. Pro tyto kompaktní systémy předávání tepla jsme vyvinuli a využíváme vlastní firemní návrhový a kalkulační SW HESCOpro®, HESCOnet®, HESCOgas®, RSCal a BJCal. Tyto výpočtové SW jsou upraveny do jazykových mutací zohledňujících technické požadavky v daných regionech a jsou zapůjčovány odborníkům na českém trhu i významným zahraničním obchodním partnerům.

HESCOpro® je nový silný SW nástroj pro návrh tepelných sítí  nebo pro provádění optimalizačních výpočtů při posuzování provozu stávajících tepelných sítí.

Pomocí HESCOnet® lze snadno provést výpočty tlakových poměrů v různých místech soustavy, výpočty tepelné ztráty soustavy nebo jen jednotivých úseků, výpočty čerpací práce zdroje tepla do tepelné soustavy, provozní přepočty teplotních a tlakových stavů při změnách v tepelné síti po připojení nebo odpojení nového odběru atd.

HESCOgas® je nový nástroj pro návrh a optimalizaci a technologii plynových kotelen. Je určen pro projektanty a provozovatele kotelen jako optimalizační nástroj při procesu rozhodování technického řešení rekonstrukce stávajících plynových kotelen  i při návrhu  nových plynových zdrojů. Produktem HESCOgas® je technologie kotelny správně navržena, aby využívala přednosti plynových kotelen s kondenzační technologií.

V oblasti měření a regulace nabízíme nový způsob dispečerského řízení soustavy WebHeatControl. Tento komplexní systém umožňuje řídicí a servisní přístup do soustavy odkudkoliv, kde je k dispozici internetové spojení. Vizuallizace a dispečerské řízení probíhá s využitím standardních produktů MS Office. Kromě standardních funkcí WebHeatControl nabízí i možnost aktivovat a využívat komunikaci regulátorů předávacích stanic.

Procesní postupy s důrazem na technické parametry daného zákazníka jsou řízeny firemním produktem SW TRACK, který je součástí procesu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Pro výrobek SYMPATIK používáme schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu tlakového zařízení s kvalifikací - modul H. Společnost SYSTHERM s.r.o. označuje své výrobky CE 1015.

Na bázi OEM úzce spolupracujeme s renomovanými výrobci komponentů na výzkumu a vývoji. Tato spolupráce umožňuje zpracování nabídky projektů v alternativách s technicky správným progresivním řešením technologií, které se vyznačují dlouhodobou životností a jsou za konkurenceschopné ceny. Ve vlastní laboratoři testujeme jednotlivé komponenty a systémy při různých technologických procesech.

Dodávka výrobce technologií systémů předávání tepla je v současné době nemyslitelná bez nadřazeného řídicího systému s vlastní kontrolou technologických procesů zaručující bezpečný, ekonomický a bezporuchový provoz dodávek tepla či chladu. V tomto směru se společnost SYSTHERM řadí mezi přední evropské výrobce. SYSTHERM dodává řídicí systémy s využitím internetového rozhraní pro ovládání a správu dat

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI